Marsz ONR Katowice i manifestacja antyfaszystów 2012